מילון כלים לנגר

(מכשירים חשמליים)

A Dictionary of Carpenter Tools

(Power Tools)

Ein Tischlerwerkzeug - Wörterbuch

(Elektrowerkzeuge)

Словарь столяра инструменты

(Электроинструменты)

עברית
Русский
 
Deutsch
English
כלי חיתוך
Режущие инструменты
 
Schneid-werkzeug
Cutting Tools
מסור עגול,
קרייזיג
Дисковая пила
מסור עגול
Kreissäge
Circular saw
מסור אנכי,
ג'קסון
Лобзик
מסור אנכי
Stichsäge
Jigsaw
מסור סרט
Ленточная пила, Ленточные
מסור סרט
Bandsäge
Bandsaw
כלי קידוח והברגה
Дрели и винтовые инструмента
 
Bohr- & Schraub-Werkzeuge
Drilling tools
מקדחה
Сверло
מקדחה
Bohrer
Drill
מברגה
Аккумуляторные дрели
מברגה
Akkuschrauber
Cordless Drill Driver
מלטשות
Точило
 
Schleifer
Sanders
מלטשת רוטטת
Орбитальная шлифовальная
מלטשת רוטטת
Schwingschleifer
Orbital sander
מלטשת סרט
Ленточная шлифмашина
מלטשת סרט
Bandschleifer
Belt sander
מקצוע
Электро-рубанок
מקצוע
Elektrohobel
Planer
רוטר, רוטור
Фрезер
רוטר
Oberfräse
Router
אקדח דבק חם
Клеевой пистолет
אקדח דבק חם
Klebepistole, Heißklebepistole
Glue gun
אביזרים
Аксессуары
 
Zubehör
Accessories
מסוריות לג'יגסו
Пилки для электролобзиков
מסוריות לג'יגסו
Stichsägeblatt
Jigsaw blade
להב מסור עגול
 
להב מסור עגול
Kreissägeblatt
Circular saw blade
מקדח עץ
Свёрла по дереву
מקדח עץ
Holzbohrer, Spiralbohrer mit Zentrierspitze
Wood drill bit
מקדח עץ שטוח
 
מקדח עץ שטוח
Flachholzbohrer, Flachfräsbohrer
Spade bit, Flat wood drill
מקדח
бур
מקדח
Schlangen-bohrer
Auger bit
מקדח וידיה
Кирпичный сверло
מקדח וידיה
Steinbohrer
Masonry drill
שקען
Зенковка
שקע
Senker, Versenker
Countersink bit
מסור כוס
Острогубцы
מסור כוס
Kreisbohrer
Hole Saw
חריץ
חריץ
Schlitz
Slot bit
פילופס
 
פילופס
Phillips
Phillips bit
PZ
 
PZ
Pozidriv
Pozi bit
טורקס
Звездочка
טורקס
Torx
Torx bit
פוטר
Зажимной патрон
פוטר
Bohrfutter
Chuck
פוטר אוטומטי
פוטר אוטומטי
Schnellspann-Bohrfutter
Keyless chuck

מילון זה מכיל שמות וערכי כלי נגרות. כיום מורכב משני דפים, הדך הראשון כלי עבודה ידנייים והדף השני כלי עבודה חשמליים. ישנו דף נוסף העוסק במונחי ומושגי עולם הנגרות ודרכי עבודה בעבודת נגרות.

מילון זה אינו שלם, מכיוון שערכים רבים קשים וטכנים להיכלל בו. יחד עם זאת, המילון והרשומות מספקות רקע רחב למרבית כלי העבודה העיקריים וקורא למחפשי הידע לחקור ולחפש מידע נוסף.

אם אתם מוצאים בעיה בתרגום, או מאמינים כי כלי מסוים, שאינו קיים במאגר, צריך להיכלל גם, אנא פנו אלינו בכתובת:
המרכז לנגר החובב


This Dictionary of Carpentry Tools at present consists of 2 pages. One page deals with manual tools, the other with power tools. There is another page envisaged that will deal with carpentry terms and work-processes.

This dictionary is not a complete collection of all carpentry tools, because so many of them are too obscure or technical to be included. However, this listing should provide enough background for a majority of the important tools, and prompt the reader to research them further.

If you find a problem in translation, or feel that a certain item should also be included, please feel free to contact:
המרכז לנגר החובב


Das vorliegende Wörterbuch der Zimmerei Werkzeuge besteht derzeit aus 2 Seiten. Eine für Handwerkzeuge, die andere für Elektrowerkzeuge. Es ist vorgesehen, dass eine weitere Seite sich mit Begriffen Zimmerei und Arbeits-Prozesse beschäftigen wird.

Dieses Wörterbuch ist nicht eine vollständige Sammlung aller Tischlerwerkzeuge, weil so viele von ihnen zu schwer verständlich oder zu technisch sind um einbezogen zu werden. Allerdings sollten diese Seiten genug Hintergrund für einen Großteil der wichtigsten Werkzeuge bieten, und fordert den Leser zu weiterer Forschung auf.

Wenn Sie ein Problem in der Übersetzung finden, oder das Gefühl haben, dass ein bestimmtes Wekzeug auch aufgenommen werden soll, wenden Sie sich bitte an:
המרכז לנגר החובב


Этот словарь столярные инструменты в настоящее время состоит из двух страниц. Ручной инструмент, а другой для электроинструментов. Предполагается, что дополнительные страницы будет заниматься концепций и процессов плотницкие работы.

Этот словарь не является полным собранием всех инструментов плотника, потому что многие из них очень сложно понять или слишком технической должны быть включены. Тем не менее, эти сайты обеспечивают достаточной основой для большей части из наиболее важных инструментов, и предлагает читателю дальнейших исследований.

Если у Вас возникнут проблемы в переводе, или вы думаете что особенно использование средств также должны быть включены, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:
המרכז לנגר החובב